PR aktivitás – PR activity

A sport, mint kommunikációs vagy mint üzenetközvetítő eszköz nagyon jól használható a cégek marketing céljainak elérésében. A nagyobb sporteseményeknek, aktivitásoknak jelentős publicitása van. A sportoló és a cég PR megjelenésével jelentősen javítható a termékek/szolgáltatások ismertsége, esetenként a cég imázsa.
Cégünk, szem előtt tartva a sport fontosságát és felismerve a sportban rejlő kommunikációs lehetőségeket, kiemelten foglalkozik különböző sporteseményekhez és promóciós aktivitásokhoz kapcsolódó PR megjelenésekkel.


Az évek során számos kulcsmédiummal kiépített és fenntartott jó kapcsolatainkra alapozva megpróbáljuk a lehető legtöbb megjelenési lehetőséget garantálni a megbízóink számára.

 

 

Sport can be used very well as a communicating or as a message broadcasting tool, for companies to reach their marketing goals. The bigger sport events, activities has significant publicity. The known of the products/services and occasionally the image of the company can be significantly repairable with the athlete and the company’s PR appearances. Our company is emphasizely dealing with PR appearances in connection with sport events and promotion activities, bearing in mind the importance of sport and recognizing the communication opportunities in sport.


Based on our developed and maintained good relationship with the key media, we try to guarantee the most possible appearance opportunities to our clients.