Miért velünk? – Why with us?

A Teamforce szakmai stábja 19 év sportpiacon szerzett tapasztalatával, olimpiai bajnokok szakmai védnökségével alakult. Sportmarketing ügynökségként a sport és az üzleti szféra kapcsolatépítésében vállal szerepet. Mind a sportági szövetségek, mind a piaci szereplők oldaláról, valós tapasztalatokkal rendelkező cégként áll megbízói rendelkezésére. Az átalakult magyar sportpiac az elmúlt néhány évben több tízmilliárdos támogatást kapott a magyar állam részéről azért, hogy minden szintjén fejlődni tudjon. Milliárdos költségvetésű sportesemények házigazdája lett az ország, olimpiai pályázóvá vált (2024), sőt a 2017-es hazai rendezésű vizes világbajnokság házigazdája lett, amely a sportversenyek rangsorában igen magasan jegyzett esemény a világban. A fejlődés finanszírozása továbbra is biztosított, nem is beszélve egy sikeres olimpiai pályázatról.  Ez a magyar sportban megvalósuló befektetési volumen teszi lehetővé a Teamforce Kft. számára, hogy a sportpiacon, mint sportmarketing ügynökség segítse a szereplők működését, világesemények szervezését és az üzleti finanszírozás, a szponzoráció létrejöttét, majd a kapcsolat működését.

 

 

The professional staff of Teamforce took shape after 19 years of experience on the sportsmarket, and the professional patronage of olympic champions. As a sportmarketing agency, we take part in building connection between sport and the business sphere. Both from the side of the sport federations and from the side of the companies at the market, as a company with real experiences, it is available for its’ clients. The transformed hungarian sportsmarket got billions of support in the last few years from the Hungarian Government, to evolve in each level of itself. Became the host of billion budget sport events, became applicant for the olympics (2024), furthermore became the host of the 2017 FINA World Championships, which is one of the highest ranked sports event in the world. The funding of the development is still granted, not to mention a successful olympic competition. This materializing investment in the hungarian sport, allows Teamforce-as a sportmarketing agency-, to help the operation of both parties at the sports market, to help the organization  of world events, to help the creation of the sponsoration and the business funding, furthermore,  the operation of the relationship.